WIRAUSAHA AGENCY

Wirausaha Agency merupakan salah satu Agency takaful yang bernaung di bawah PrudentialBsn Takaful. Wirausaha Agency telah ditubuhkan pada 10 January 2018 oleh Puan Norazurah binti Rubayee yang juga merupakan Pengurus Wirausaha Agency.

Wirausaha Agency mempunyai seramai 15 orang perunding kewangan/agent separuh dan sepenuh masa yang berdaftar berada di semenanjung Malaysia malahan di sabah juga. Wirausaha Agency terletak di Phileo Damansara 1, Petaling Jaya. Di sini kami menguruskan hal berkaitan urusan pelanggan dan juga agent.

MISI

Melahirkan Wirausaha Takaful yang mempunyai MOTIVASI TINGGI untuk MEMBINA POTENSI DIRI dan MEMBANTU ORANG LAIN hasil darinya​

VISI

Menjadi Wirausaha Takaful yang KAYA, BERILMU & BERTAKWA kepada ALLAH S.W.T​

NILAI MURNI 3K

KEJUJURAN semasa menyampaikan maklumat

KECEKAPAN semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab

KESETIAAN semasa memegang akujanji terhadap pelanggan, agensi, dan syarikat

Bekerja megikut SYARIAT ALLAH S.W.T

Bekerja mengikut SUNNAH RASULULLAH S.A.W

Bekerja mengikut Sistem YANG BETUL

Bekerja mengikut persetujuan SYURA

Bekerja dengan mengutamakan SILATURAHIM sesama manusia

PERANAN 5S