PRUBSN TAKAFUL LINK

Manfaat Utama


5% daripada sumbangan tahunan *tertakhluk kepada penamatan tempoh sumbangan

BONUS LOYALTYSehingga umur 100 tahun


UMUR TAMAT TEMPOHRM100 sebulanPEMBAYARAN MINIMUM

MAKLUMAT PRODUK

Ciri-ciri Produk

Tempoh Sumbangan

Sehingga umur 80 tahun atau 100 tahun

Sehingga umur 80 tahun atau 100 tahun

RM100

Kelayakan Umur

Umur 26 tahun sehingga 70 tahun

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 80 tahun atau 100 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat Matang

Baki dari akaun-akaun pelaburan

Manfaat Kematian

100% dari jumlah perlindungan + baki dari akaun-akaun pelaburan

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

100% dari jumlah perlindungan + baki dari akaun-akaun pelaburan dan tamat pada umur 70 tahun

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ciri-ciri

Tingkatkan Dana Simpanan Anda Melalui dana pelaburan kami, Takafulink Dana Urus, atau cepatkan pertumbuhannya dengan melabur dalam ekuiti melalui Takafulink Dana Ekuiti or Takafulink Dana Ekuiti Dinasti. Pelihara Dana Simpanan Anda Kekalkan simpanan anda untuk masa hadapan dengan melabur dalam dana yang lebih terjamin, Takafulink Dana Bon. Bonus Loyalti* Bayar sumbangan anda secara konsisten dan kami akam memberi anda 5% daripada sumbangan perlindungan tahunan anda selepas lengkap tahun sijil ke-10 dan setiap 3 tahun selepas itu. *Tertakluk kepada terma dan syarat

Lampiran Rider

Medical, Relief, Accident, Lady Care, Income, Contributor, Investment Nota: Rujuk kepada senarai Pelan Rider untuk maklumat lanjut.

Nota Penting

Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda. Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar