PRUBSN SETIA

Manfaat Utama


Tiada had tahunan dan Tiada had seumur hidup

PERLINDUNGAN PERUBATAN


Manfaat Pembayaran Sekaligus

PERLINDUNGAN PENYAKIT KRITIKAL


Manfaat Perubatan, Pendapatan dan Pampasan

PERLINDUNGAN KEMALANGAN

Perlindungan perubatan tambahan dari pelan perlindungan sedia ada

PENAMBAHAN PERLINDUNGAN

MAKLUMAT PRODUK

Ciri-ciri Produk

Tempoh sumbangan

Sehingga umur 100 tahun

Kelayakan Umur

19 hingga 70 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat Kematian

Sekiranya berlaku kematian sebelum tamat tempoh, manfaat berikut akan dibayar: • Jumlah Perlindungan Asas; dan • Nilai unit dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) dan Akaun Unit Pelaburan (IUA)

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Jumlah perlindungan akan dibayar sekiranya berlaku TPD sebelum tarikh ulang tahun sijil apabila orang yang dilindungi berumur 70 tahun

Manfaat Penyakit Kritikal

Terima pembayaran sekaligus setelah didiagnosis dengan mana-mana 36 Penyakit Kritikal yang dilindungi: i: Crisis Protector ii: Crisis Shield

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah cukai insurans hayat individu. Sebarang pelepasan cukai adalah tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ciri-ciri

Fleksibel PruBSN Setia menawarkan perlindungan sehingga umur 100 tahun dengan pilihan untuk menentukan kemampanan sijil, perlindungan dan sumbangan. Perlindungan Tanpa Had Pelan Perubatan dengan tiada had tahunan dan tiada had seumur hidup dan pada masa yang sama mempunyai Smart Value Point. Boleh Dipercayai Peruntukan tidak luput akan berkuatkuasa bagi 6 tahun sijil yang pertama

Lampiran Rider

Crisis Shield Crisis Protector Accidental Protector Plus Accidental Medical Protector Accidental Income Protector HealthProtector Contributor Protect Contributor Saver Contributor Spouse Protect Contributor Spouse Saver Takaful Saver