PRUBSN IMPIAN

Manfaat Utama


Manfaat Penjagaan kehamilan dan Penjagaan Anak

INFANT SECURE

Perlindungan penyakit tertentu bagi kank-kanak sehingga anak anda berumur 25

VITAL CARE PLUS


Menyediakan pembayaran balik perbelanjaan perubatan

HEALTH PROTECTOR


Hadiahkan anak anda Dana untuk Impiannya


TAKAFUL SAVE IMPIAN

MAKLUMAT PRODUK

Ciri-ciri Produk

Tempoh Sumbangan

Sehingga 100 tahun

Kelayakan Umur

14 minggu kehamilan sehingga 18 tahun

Tamat Tempoh Perlindungan

100 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat Kematian

Sekiranya berlaku kematian orang yang dilindungi sebelum tamat tempoh perlindungan, manfaat berikut akan dibayar: • Jumlah Perlindungan Asas; dan • Nilai unit dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) dan Akaun Unit Pelaburan (IUA). Sekiranya berlaku kematian bayi dalam kandungan dan sehingga 30 hari daripada kelahiran anak anda, manfaat berikut akan dibayar: • Sumbangan Perlindungan Tahunan; dan • Nilai unit dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) dan Akaun Unit Pelaburan (IUA).

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Jumlah perlindungan akan dibayar sekiranya berlaku TPD sebelum tarikh ulang tahun sijil apabila orang yang dilindungi berumur 70 tahun. Sekiranya anak anda mengalami TPD pada bila-bila masa dalam tempoh 30 hari pertama daripada kelahiran, manfaat berikut akan dibayar: • Sumbangan Perlindungan Tahunan; dan • Nilai unit dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) dan Akaun Unit Pelaburan (IUA). Dan sijil akan dibatalkan

Manfaat Penyakit Kritikal

Terima pembayaran sekaligus setelah didiagnosis dengan mana-mana 36 Penyakit Kritikal yang dilindungi: i: Crisis Protector ii: Crisis Shield

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah cukai insurans hayat individu. Sebarang pelepasan cukai adalah tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ciri-ciri

Sokongan Sokong impian anak anda apabila beliau mencapai usia 19 tahun dengan wang yang anda peruntukkan untuk pelaburan. Mula dari awal Lindungi anak anda seawal 14 minggu kehamilan dan lindungi diri anda apabila berlaku komplikasi kehamilan. Komprehensif Pelan perlindungan komprehensif dan berpatutan yang memberikan anda ketenangan fikiran untuk memenuhi keperluan anak anda. Kawalan Fleksibiliti untuk menentukan perlindungan, kemampanan sijil dan sumbangan.

Lampiran Rider

Crisis Shield Crisis Protector Vital Care Plus Infant Secure Accidental Protector Plus Accidental Medical Protector HealthProtector Contributor Saver Contributor Parent Protect Contributor Parent Saver Contributor Joint Protect Contributor Joint Saver Takaful Saver Impian