PRUBSN ANUGERAH

Manfaat UtamaDari serendah RM50 sebulanMAMPU MILIKRM25,000 Jumlah Perlindungan Minimum

KELANGSUNGAN HIDUPPerlindungan sehingga 70 atau 100 tahun


PILIHAN TEMPOH PERLINDUNGAN


Perlindungan tambahan Medic Protector, Income Protctor, Crisis Protector

BOLEH DIUBAH SUAI

MAKLUMAT PRODUK

Ciri-ciri Produk

Tempoh Sumbangan

Sehingga umur 70 atau 100 tahun

Sumbangan Minimum Bulanan

RM50

Kelayakan Umur

1 hingga 70 tahun (Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang) Bagi umur tamat tempoh 70 tahun, usia kemasukan maksimum adalah 60 tahun pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 70 atau 100 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat Matang

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA)

Manfaat Kematian

Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut: a) Jumlah Perlindungan Asas; atau b) Jumlah amaun dalam Akaun Khas Individu (ISA)

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Jumlah Risiko: Amaun di mana jumlah perlindungan asas melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda. Sekiranya tiada lebihan daripada jumlah perlindungan yang melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda, jumlah risiko adalah sifar. Perlindungan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (Total & Permanent Disability, TPD) adalah sehingga umur 70 tahun dan tertakluk pada jumlah maksimum RM4 juta bagi setiap orang yang dilindungi

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ciri-ciri

Mampu Milik Hanya serendah RM50 sebulan untuk perlindungan buat anda dan keluarga sekiranya kejadian yang tidak diduga berlaku. Boleh Diubah Suai Tambah rider Medic Protector, Income Protector atau Crisis Protector kepada pelan asas anda untuk perlindungan perubatan dan kesihatan yang lebih menyeluruh. Ringkas Satu pelan mudah yang menawarkan anda perlindungan berasaskan tempoh perlindungan yang anda pilih dan jumlah sumbangan yang dibayar

Lampiran Rider

Medic Protector Income Protector Crisis Protector

Nota Penting

Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda. Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar