PRUBSN UMMAH LINK

Manfaat Utama


CashBuilder mmberikan bayaran tunai setiap 2 tahun

BAYARAN TUNAI


Tambahan RM2,000untuk perbelanjaan pengebumian

MANFAAT KHAIRAT KEMATIAN


TPD atau kehilangan nyawa semasa menunaikan Haji/Umrah

MANFAAT TAKAFUL BERGANDA

Bayaran RM3,000 untuk memastikan kewajiban Haji anda di tunaikan

BADAL HAJI

MAKLUMAT PRODUK

Ciri-ciri Produk

Tempoh Sumbangan

Sehingga umur 80 tahun.

Sumbangan Minimum Bulanan

RM150 (Sumbangan termasuk sumbangan CashBuilder. Sumbangan CashBuilder adalah berdasarkan amaun bayaran tunai).

Kelayakan Umur

Umur 19 tahun sehingga 70 tahun.

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 80 tahun.

Jumlah Perlindungan Minimum

RM20,000

Manfaat Matang

Baki dari akaun-akaun pelaburan.

Manfaat Kematian

100% dari jumlah perlindungan + baki dari akaun-akaun pelaburan

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

100% dari jumlah perlindungan + baki dari akaun-akaun pelaburan dan tamat pada umur 70 tahun

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan.

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ciri-ciri

Pengurusan Badal Haji Sekiranya berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh sebelum sempat menunaikan Haji, RM3,000 akan dibayar kepada penama (sebaik waris terdekat) atau Tabung Haji Travel & Services agar mereka dapat menunaikan Badal Haji bagi pihak anda. Pelanggan bukan beragama Islam akan menerima manfaat ini sebagai tambahan kepada Manfaat Khairat Kematian. CashBuilder Kumpul simpanan anda melalui CashBuilder dengan bayaran tunai setiap dua tahun. Manfaat Takaful Berganda Amaun jumlah perlindungan asas berganda jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD setiap kali menunaikan Haji atau Umrah. Manfaat Khairat Kematian Menyediakan RM2,000 untuk perbelanjaan pengkebumian jika berlaku kematian.

Lampiran Rider

Medical, Accident, Contributor, Income, Investment Nota: Rujuk kepada senarai Pelan Rider untuk maklumat lanjut.

Nota Penting

Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda. Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.