PRUBSN SMARTLINK

Manfaat Utama


Lebih Tinggi sumbangan Lebih Tinggi Anugerah

ANUGERAH KEPUTUSAN CEMERLANG


Seawal 20 minggu kehamilan

PERLINDUNGAN LEBIH AWAL


Membiayai perbelanjaan pendidikan anak anda

KEMUDAHAN PENAMBAHAN NILAI

MAKLUMAT PRODUK

Ciri-ciri Produk

Tempoh Sumbangan

Sehingga umur 25 tahun, 80 tahun atau 100 tahun

Sumbangan Minimum Bulanan

RM50

Kelayakan Umur

Umur 1 tahun sehingga 18 tahun

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 25 tahun, 80 tahun atau 100 tahun.

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat Matang

Baki dari akaun-akaun pelaburan

Manfaat Kematian

100% dari jumlah perlindungan + baki dari akaun-akaun pelaburan

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

100% dari jumlah perlindungan + baki dari akaun-akaun pelaburan dan tamat pada umur 70 tahun.

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan.

Pelepasan Cukai

Sehingga RM3,000 di bawah Pendidikan untuk pelan yang matang pada umur 25 tahun. Pada pemindahan pemilikan, anak anda akan berhak untuk menerima Pelepasan Cukai Perubatan sehingga RM3,000 (jika ada) sementara Insurans Hayat dan KWSP sehingga RM6,000. Pelepasan cukai adalah tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ciri-ciri

Tingkatkan dana anda Melalui dana pelaburan terurus kami, Takafulink Dana Urus, atau cepatkan pertumbuhannya dengan melabur dalam ekuiti melalui Takafulink Dana Ekuiti atau Takafulink Dana Ekuiti Dinasti. Pelihara dana anda Kekalkan dana pendidikan anak anda dengan melabur dalam dana yang lebih terjamin, Takafulink Dana Bon. Bonus EduSmart* Cemerlang dalam pembelajaran dan kami akan menganugerahkan anak anda dengan Bonus EduSmart. Lebih tinggi sumbangan anda dalam pelan ini, lebih tinggi anugerahnya. Bonus Loyalti* Bayar sumbangan anda secara konsisten dan kami akan memberi anda 5% daripada sumbangan perlindungan tahunan anda selepas lengkap tahun sijil ke-10 dan setiap 3 tahun selepas itu. *Tertakluk kepada terma dan syarat

Lampiran Rider

Medical, Relief, Accident, Child, Income, Contributor, Investment Nota: Rujuk kepada senarai Pelan Rider untuk maklumat lanjut.

Nota Penting

Add Your HeIni adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda. Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.