PERANAN 5S

Bekerja megikut SYARIAT ALLAH S.W.T

Bekerja mengikut SUNNAH RASULULLAH S.A.W

Bekerja mengikut Sistem YANG BETUL

Bekerja mengikut persetujuan SYURA

Bekerja dengan mengutamakan SILATURAHIM sesama manusia

MISI

Melahirkan Wirausaha Takaful yang mempunyai MOTIVASI TINGGI untuk MEMBINA POTENSI DIRI dan MEMBANTU ORANG LAIN hasil darinya

VISI

Menjadi Wirausaha Takaful yang KAYA, BERILMU & BERTAKWA kepada ALLAH S.W.T

NILAI MURNI

KEJUJURAN semasa menyampaikan maklumat

KECEKAPAN semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab

KESETIAAN semasa memegang akujanji terhadap pelanggan, agensi, dan syarikat

GET TO KNOW US BETTER

WIRAUSAHA AGENCY LEADER

WIRAUSAHA AGENCY AGENT

WHAT WE DO

FINANCIAL & WEALTH PLANNING